De naam en het logo van CamelliaGlobal zijn geregistreerde handelsmerken. Elk misbruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden.

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we vragen al onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat een van onze inhoud inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, neem dan rechtstreeks contact met ons op met de relevante informatie.

Door interactie te hebben met of gebruik te maken van onze materialen, stemt u ermee in deze rechten te respecteren en alle toepasselijke wetten na te leven.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.